กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีเปิดตัวบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด ณ นครหลวงเวียงจันทร์

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.56 ที่ผ่านมา คุณทวีมิตร กมลมงคลสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ็ม.ซีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และ ท่านหุมแพง คำพาสิด รองอธิบดีกรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ สปป.ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดบริษัท ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำกัด ณ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องจักรไฮดรอลิคในภูมิภาคอาเซียน โดยมีคุณทับทิม กมลมงคลสุข รองประธานกรรมการ , ดร.คำแสน สีสะวงษ์ ประธานบริษัท SV ก่อสร้างฯ และ คุณสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข ,คุณธีรภาพ กมลมงคลสุข และคุณยศกร บ่มไล่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

การร่วมทุนในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้จัดทำการศึกษาจริงในการบริการวิชาการในเรื่องส่งเสริมธุรกิจไทยกับอาเซียน ซึ่งที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำการศึกษาจริงในการบริการวิชาการในเรื่องส่งเสริมธุรกิจไทยกับอาเซียน และได้ประสานงาน ทำให้เกิดการลงนามความมือลงทุนระหว่าง บรษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท SV ก่อสร้างฯ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา