ติดต่อสอบถาม

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

    โทร. 038-392018-19, 038-394900
    E-mail : aseanwisdom.buu@gmail.com